Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim Yol Haritası Nedir?

 • Kurumsal eğitimler öncesinde, tüm birimlerin yöneticileri ile eğitimde verilecek mesajlar için biraraya gelerek toplantılar yapılmalı
 • İhtiyaçlara göre eğitim içerikleri kurumumuz tarafından ilgili noktalarda gözlem yapılarak BHGArt ekibi dizayn edecektir.
 • Eğitimler öncesinde anlatılacak teoriler, uygulamalı çalışmalar hakkında yönetime son bir kez daha sunum yapılacaktır.
 • Eğitimler süresinde ( müşterimiz talep eder ise) katılımcılarda yapılacak gözleme göre raporlar hazırlanacaktır.
 • Eğitimler sonrasında katılımcılarda gözlemlenen davranış değişikliği yaşatılacaktır.
 • Tarafınızdan verilecek olan karara göre 1 tane demo eğitim verilerek, geri dönüşü beklenecektir.

Eğitimin Amacı Nedir?

Şirket çalışanlarımızın kurumsal değerlerimizi göz önünde bulundurarak iç ve dış müşterilere yaklaşımda profesyonel imaj yaratmak için;

 • Empati kurmak
 • Müşteri odaklı iletişim kurabilmek
 • Kurum hedeflerine ortak hareket etmek
 • Kişisel ve kurumsal imajı düşünerek iletişimi güçlendirmek
 • Takım çalışması ile güçleri birleştirmek

Müşteri İlişkilerini Nasıl Yönetilmelidir?

 • İletişimde kontrol alanlarımızın önemi (kendimizi kontrol etme)
 • İletişimde takım odaklı olabilmenin önemi
 • İç ve Dış İletişimde doğrular / yanlışlar?
 • İletişim renklerimiz ( Sosyal Stiller )
 • Öfke kontrolünün önüne geçebilmek
 • Sözlerin gücü ve etkisini yaratarak konuşmak
 • İletişimde çözüm odaklı yaklaşım biçimi – proaktif davranış ve reaktif davranış
 • İletişimde kaliteli yaklaşımın ve düşünmenin faydası
 • Beden dili ve önemi
 • Empati kurabilmenin minik ipuçları?

Akıl Gücü İle Satış Gücünü Nasıl Arttırılabilir?

 • Satıcının Vizyonu Neden Önemli?
 • Satıcı için; Satmak Ne İfade Ediyor
 • Müşteri ile Görüşürken Başarının Sırrı Nedir?
 • Satıcı için; 3 B Başarı Formülü
 • Müşteriyi Etkiler misiniz? İkna mı Edersiniz?
 • İknanın Önemi
 • Etkilemenin Önemi
 • Sözlerin Gücü
 • Satış için Sihirli Sözler

Yazılı İletişim İle Kişisel İmajımızda Nasıl Fark Yaratabiliriz?

 • Sanal Dünyada Kendimiz Hakkında Nasıl Etki Yaratmalıyız?
 • Kişisel ve Kurumsal Etkinin Önemi
 • Yasaklı Sözlere Dikkat Etmek Neden Önemli
 • Chanel Şıklığında Yazı ile Etki Bırakma Teknikleri
 • Aktif Dinlemenin Önemi
 • Dinleme Eğilim Testi
 • Huni Yönteminde Soru Sormak

TAKIM ÇALIŞMASI ile 2023’e BİRLİKTE YÜRÜMEK

Takım Oyunun Önemi

Takımın izlediği yol, takım elemanlarının iş birliğine yatkınlıkları ve takım elemanları arasındaki ilişkilerin hareket noktaları gibi açılardan bakıldığında takımlar; organizasyon yapısı içerisinde yer alan bütünün, önemli birer parçası olarak görülürler

Takım Oyuncularının Yetkinlikleri Neden Önemli

Grup veya takım üyeleri arasında olan yakın ilişkiler, insanların yaşamına bir anlam kazandırması nedeniyle grupsal veya takımsal çalışmalar hem bireyler hem de takımlar için bir yaşam bağlıdırlar.