Slide background

Eğitim Yol Haritası

 • Kurumsal eğitimler öncesinde

  Tüm birimlerin yöneticileri ile eğitimde verilecek mesajlar için bir araya gelerek toplantılar yapılmalı

 • İhtiyaçlara göre

  Eğitim içerikleri kurumumuz tarafından ilgili noktalarda gözlem yapılarak BHG art ekibi dizayn edecektir.

 • Anlatılacak teoriler

  Uygulamalı çalışmalar hakkında yönetime son bir kez daha sunum yapılacaktır.

 • Eğitimler süresinde

  Müşterimiz talep eder ise katılımcılarda yapılacak gözleme göre raporlar hazırlanacaktır.

 • Eğitimler sonrasında

  Katılımcılarda gözlemlenen davranış değişikliği yaşatılacaktır. Tarafınızdan verilecek olan karara göre 1 tane demo eğitim verilerek, geri dönüşü beklenecektir.

Proje Planı

Tüm çalışanların kurumsal değerlerini işleyerek kişisel yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 • Müşteri İlişkilerini Yönetmek
 • Akıl Gücü ile Satış Gücünü Arttırmak
 • Yazılı İletişim ile Kişisel İmajımızda Fark Yaratmak
 • Takım Çalışması ile Zirveye Birlikte Yürümek

Amaç

Şirket çalışanlarımızın kurumsal değerlerimizi göz önünde bulundurarak iç ve dış müşterilere yaklaşımda profesyonel imaj yaratmak için;

Empati kurmak
Müşteri odaklı iletişim kurabilmek
Kurum hedeflerine ortak hareket etmek
Kişisel ve kurumsal imajı düşünerek iletişimi güçlendirmek
Takım çalışması ile güçleri birleştirmek

Müşteri İlişkilerini Yönetmek

 • İletişimde kontrol alanlarımızın önemi (kendimizi kontrol etme).
 • İletişimde takım odaklı olma.
 • İç ve dış iletişimde doğrular / yanlışlar.
 • Beden dili ve önemi.

Akıl Gücü ile Satış Gücünü Arttırmak

 • Satıcı için 3B Başarı formülü.
 • Satıcının vizyonu.
 • Etkilemek mi ? İkna mı ?

Yazılı İletişim ile Kişisel İmajımızda Fark Yaratmak

 • Kişisel ve kurumsal imajın önemi.
 • Chanel şıklığında yazı dili ile etkileme.
 • Sanal dünyada imaj yansıtma.

Takım Çalışması İle Zirveye Birlikte Yürümek

 • Takım calışması formülü.
 • Çatısmayı yönetim.
 • “Ben” den “Bize” dönüşüm.
 • Değer ve yetkinlik temelinde takım olabilme.
Copyright ©2016 BHG art Yapım Prodüksiyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.. Tüm hakları saklı olup, izinsiz alıntı yapılamaz.